Forum Online

FTSE MIB

  • Okokugcina22181.41
  • Phezulu22214.5
  • Okuphansi22079.5
  • Ukunyuka kwama-Max-
  • Ukunyuka kwama-Max%-
  • Vula-
  • Isikhathi21:03:14
  • Izolo22,181.41
  • Shintsha%0%
  • Shintsha0

Namuhla, ayikho Isilinganiso esihanjisiwe se-Index

Ishadi Lansuku zonke

Namuhla, ayikho Isilinganiso esihanjisiwe se-Index

Izinguquko Zansuku zonke Ezingqayizivele

Isikhathi
Namuhla, ayikho Isilinganiso esihanjisiwe se-Index
langs.notice: langs.profile_notice_1
Amazwana