Forum Online

FTSE 100

  • Okokugcina7319.74
  • Phezulu7361.19
  • Okuphansi7319.74
  • Ukunyuka kwama-Max26.31
  • Ukunyuka kwama-Max%0%
  • Vula7,352.58
  • Isikhathi20:33:41
  • Izolo7,367.46
  • Shintsha%0.65%
  • Shintsha47.72

Ishadi lamakhandlela lezinsuku zonke FTSE 100

Ishadi lamakhandlela lezinsuku zonke FTSE 100

Ishadi lika- Namuhla

Ishadi lika- Namuhla

Izinguquko Zansuku zonke Ezingqayizivele

Isikhathi
7,319.74 Umlayezo20:33:41
7,346.05 Umlayezo20:03:53
7,346.23 Umlayezo19:33:27
7,346.75 Umlayezo19:03:32
7,344.77 Umlayezo18:34:00
7,348.05 Umlayezo18:03:53
7,350.55 Umlayezo17:33:42
7,355.18 Umlayezo17:04:51
7,361.19 Umlayezo16:33:52
7,351.33 Umlayezo16:03:56
7,348.79 Umlayezo15:33:31
7,352.33 Umlayezo15:04:09
7,358.41 Umlayezo14:33:47
7,353.75 Umlayezo14:04:18
7,355.79 Umlayezo13:34:28
7,358.55 Umlayezo13:04:22
7,339.75 Umlayezo12:33:46
7,352.58 Umlayezo12:03:55
langs.notice: langs.profile_notice_1
Amazwana